Advisering

Op zoek naar meer informatie?

Deskundig advies bij uw waarderingsvraagstuk?

Het komt regelmatig voor dat wij ingeschakeld worden door partijen om meer te doen dan alleen het opleveren van een taxatierapport. Partijen waar wij zoal adviesopdrachten voor uitvoeren zijn beleggers, ondernemers, huurders met eigen bezit maar ook partijen die bijvoorbeeld eigenaar zijn van meerdere filialen van een keten.

Soort opdrachten
Adviesopdrachten waar wij in ondersteunen zijn divers van aard en gaan onder meer over:
• Locatie- en marktonderzoek
• Huuronderzoek
• Sale and leaseback constructies
• Data structurering en visualisatie
• Portefeuilleanalyse
• Planschade: quick scan vermogensschade en nadeelcompensatie. Hiervoor werken wij samen met het juridisch adviesbureau Kraan & De Jong
• Agrarische waarderingsvraagstukken. Hiervoor werken wij samen met Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs.

Inzicht bieden in de ontwikkelingen van de markt en een klant meenemen in het marktperspectief kan grote voordelen opleveren voor de exploitatie van onze klanten.

Kortom: heeft u een vraag waar niet direct een taxatierapport voor nodig is maar wel een professionele blik bij gewenst is. Laat het ons weten, wij denken graag mee.

Op zoek naar meer informatie?