Gratis Quick-scan op de WOZ-waarde van uw pand?

#WOZ
6

Wet WOZ
Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks getaxeerd. Het is van groot belang dat de WOZ waarde van uw bedrijfspand juist is vastgesteld.

De WOZ-waarde speelt namelijk een rol bij verschillende belastingen:
• Onroerende zaak belasting (OZB);
• Inkomstenbelasting via eigen woningforfait;
• Successierechten;
• Waterschapslasten.

Verlagen WOZ waarde om belasting te besparen
Economische omstandigheden en -ontwikkelingen, verkoopprijzen van vergelijkbare objecten en leegstand zijn alle factoren die invloed hebben op de WOZ-waarde. Op basis van de wettelijke uitgangspunten en marktsituatie controleren wij de waarde zoals vastgesteld door de gemeente. Een lagere WOZ waarde betekent minder belasting.

Quick Scan
Om op een snelle manier de juistheid van de WOZ-waarde te controleren bieden wij u een Quick Scan aan. Op basis van de opgelegde beschikking en een afschrift van het taxatierapport maken we een marktanalyse van uw pand in uw regio en beoordelen wij of u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde.

Afhandelen verlagen WOZ waarde
Als we na de Quick Scan kansen zien om de WOZ-waarde te verlagen, gaan we verder met het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Bij sommige gemeentes kunnen we door middel van vooroverleg een afhandeling zonder procedures doorlopen. Bij andere gemeentes zal in een hoorzitting een uitspraak over het bezwaar worden gedaan.

Vergoeding
Hier geldt het No Cure-No Pay principe. Enkel indien we verlaging realiseren zullen wij kosten in rekening brengen. In ons eerste gesprek informeren wij u graag hierover.

Plus Taxaties B.V.

Een offerte op maat?