Ingangsdatum nieuw model Taxatierapport Woonruimte 2021 uitgesteld

Op 25 juni jl. heeft het NVM kenbaar gemaakt dat het nieuwe model ‘Taxatierapport Woonruimte 2021’ wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou het nieuwe taxatiemodel op 1 juli 2021 ingaan, maar wordt nu verplaatst naar
1 oktober 2021.

 

De achterliggende reden dat de ingebruikname van het nieuwe model wordt uitgesteld, heeft er mee te maken dat deze software technisch nog niet naar behoren werkt. Meer specifiek verliep de aflevering van taxatierapporten naar de stakeholders nog niet goed. De betrokken organisaties achten dit onderdeel dermate essientieel, dat uitstel onoverkomelijk is geworden.

Het officiële persbericht  van het NVM hierover kunt u middels de link ophalen. Onze taxateurs hebben de opleiding ten aanzien van het nieuwe model positief afgerond, wij zijn er (wel) klaar voor!

 

Steeds vaker dient er een data uitwisseling plaats te vinden tussen de corporatie en de banken. Op basis van de verstrekte data door de corporaties, vindt besluitvorming door banken omtrent financieringen en beheer van leningen plaats. Daarnaast zijn de bancaire instellingen ook verplicht een risico inschatting te maken over de lopende leningen in de portefeuille en de onderliggende (on)zekerheden.

Om eenduidigheid te creëren in de data aanlevering richting de banken, heeft de SBR samenwerking de vastgoedtaxonomie gedefinieerd.

De Gebruikershandleiding-Vastgoedtaxonomie dient als leidraad te worden gehanteerd bij het opstellen van vastgoedrapportages op basis van de Vastgoedtaxonomie.