Doelgroepen

Meer weten over onze diensten?

Wie zijn wij
Wij vinden dat onze klanten meer mogen verwachten van een taxatie dan alleen een waarde in een rapport. Naast een taxatierapport dat voldoet aan alle eisen, leveren wij gedetailleerd inzicht in de totstandkoming van de waarde van uw vastgoed. Waarderingen die inzicht geven in marktontwikkelingen en mutaties in portefeuille. Met onze taxaties onder de arm zijn onze klanten in staat om weloverwogen keuzes te maken over hun vastgoed.

Ons proces
Onze specialisten zijn betrokken bij het gehele proces en bieden ondersteuning bij de verantwoording richting interne organisatie, accountants en/of toezichthouders. Het duiden van waardeveranderingen in een portefeuille of van een specifiek object en het bespreken van veranderende omstandigheden die een weerslag hebben op een taxatiewaarde laten wij in een taxatieproces niet onderbelicht.

De partijen voor wie wij werken
Plus Taxaties werkt voor een brede doelgroep en heeft voor elk type taxatie specialisten in huis.

Wij taxeren onder meer bedrijven, horeca, kantoren, winkels, woningcomplexen en zorgvastgoed. Partijen waar wij zoal voor taxeren zijn:

• Accountants
• Banken
• Bedrijven
• Beleggers
• Horeca
• Winkeliers
• Gemeenten
• Maatschappelijke instellingen
Woningcorporaties
• Verenigingen van Eigenaren
• Zorginstellingen

Meer weten over onze diensten?