Doelgroepen

Taxatie aanvragen?

Wie zijn wij
Wij vinden dat onze klanten meer mogen verwachten van een taxatie dan alleen een waarde in een rapport.

Naast een taxatierapport dat voldoet aan alle eisen, leveren wij inzicht in de opbouw van de waarde van uw vastgoed. Waarderingen die inzicht geven in marktontwikkelingen en veranderingen in portefeuille. Met onze taxaties onder de arm zijn onze klanten in staat om een goede keuze te maken over hun vastgoed.

Ons proces
Onze specialisten zijn betrokken bij het gehele proces en bieden ondersteuning bij de verantwoording richting interne organisatie, accountants en/of toezichthouders. Het duiden van waardeveranderingen in een portefeuille of van een specifiek object en het bespreken van veranderende omstandigheden die van invloed zijn op een taxatiewaarde laten wij in een taxatieproces niet onderbelicht is.

De partijen voor wie wij werken
Plus Taxaties werkt voor een brede doelgroep en heeft voor elk type taxatie specialisten in huis.

Wij taxeren onder meer beleggingsobjecten, bedrijven, horeca, kantoren, winkels, woningcomplexen en zorgvastgoed. Partijen waar wij zoal voor taxeren zijn:

Taxatie aanvragen?