Guidelines on loan origination and monitoring

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft richtlijnen ontwikkeld voor het aangaan en monitoren van leningen. Deze richtlijnen houden onder andere in dat gekeken wordt naar de waarde van het onderliggende vastgoed. Voor zorginstellingen een actueel thema omdat de Nederlandse toezichthouder DNB heeft aangegeven deze richtlijn over te nemen. Dat betekent dat zorginstellingen vanaf medio 2022 worden geconfronteerd met de marktwaarde voor het bepalen van de waarde van het onderliggende vastgoed.

EBA GL 2020 06 Final Report on GL on loan origination and monitoring