Erfpacht taxaties

Een taxatie nodig?

Specialisten in het vak

Het taxeren van erfpacht is complexe materie en vraagt in de eerste plaats om een taxateur met erfpachtspecialisatie. De (her-)uitgifte van erfpacht, het vaststellen van de canon, taxaties van erfpacht suppletie bij samenvoeging, herbestemming, uitbreiding en/of splitsing van rechten van erfpacht. Zomaar enkele voorbeelden van taxaties waarin erfpacht een rol heeft.

Kenmerken van een erfpachttaxatie

Belangrijk bij erfpacht taxaties is dat de akte die het erfpachtrecht beschrijft wordt onderzocht door een taxateur. Elke erfpacht overeenkomst heeft verschillende bepalingen over duur, mogelijkheden voor herziening, berekening van canon en vergoedingen bij beƫindiging van het recht. Daarnaast gaat elke gemeente anders om met haar erfpacht voorwaarden. Onderdelen die bijvoorbeeld worden meegenomen bij een erfpacht taxatie zijn onder meer:

  • Wat is in erfpacht uitgegeven?
  • Welk gebruik is toegestaan?
  • Welke erfpacht voorwaarden zijn van toepassing?
  • Welk type erfpacht spreken we over, tijdelijk, voortdurend, eeuwigdurend?
  • Wat is de vergoeding voor de canon? Is dit een jaarlijkse betaling of is deze afgekocht?
  • Hoe wordt omgegaan met indexeringen

Voor wie wij werken

Plus Taxaties is gespecialiseerd in erfpacht taxaties en werkt voor een brede groep aan opdrachtgevers. Wij werken voor meerdere grote gemeenten (G4), zorginstellingen, woningcorporaties maar ook particulieren en ondernemers die met erfpacht te maken hebben.

Kortom: bent u op zoek naar een taxateur die u kan helpen met uw taxatie? Of wilt u advies over het recht van erfpacht waar u mee te maken heeft. Laat het ons weten.

Een taxatie nodig?