Erfpacht taxaties

Op zoek naar meer informatie?

Specialisten in het vak

Het taxeren van erfpacht is complexe materie en vraagt om een taxateur met erfpachtspecialisatie. De (her-)uitgifte van erfpacht, het vaststellen van de canon, taxaties van erfpachtsuppletie bij samenvoeging, herbestemming, uitbreiding en/of splitsing van rechten van erfpacht. Zomaar enkele voorbeelden van taxaties waarin erfpacht aan bod komt.

Kenmerken van een erfpachttaxatie

Belangrijk bij erfpachttaxaties is dat de akte die het erfpachtrecht beschrijft wordt geanalyseerd door een deskundig taxateur. Elke erfpachtovereenkomst kent verschillende bepalingen over duur, herzieningsmogelijkheden, canonberekening en vergoedingen bij beëindiging van het recht. Daarnaast gaat elke gemeente weer anders om met haar erfpachtvoorwaarden. Aspecten die worden meegenomen bij een erfpachttaxatie zijn onder meer:

• Wat is in erfpacht uitgegeven?
• Welk gebruik is toegestaan?
• Welke erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing?
• Welk type erfpacht spreken we over, tijdelijk, voortdurend, eeuwigdurend?
• Wat is de vergoeding voor de canon? Is dit een jaarlijkse betaling of is deze afgekocht?
• Hoe wordt omgegaan met indexeringen

Onze opdrachtgevers

Plus Taxaties is gespecialiseerd in erfpachttaxaties en heeft ervaring vanuit meerdere invalshoeken. Wij werken voor meerdere grote gemeenten (G4), zorginstellingen, woningcorporaties maar ook particulieren en ondernemers die met erfpacht te maken hebben.

Op zoek naar een deskundig taxateur die u kan helpen met uw taxatie? Of wilt u advies inwinnen over het recht van erfpacht waar u mee te maken heeft. Laat het ons weten.

Op zoek naar meer informatie?