Exploitatie-gebonden

Een taxatie nodig?

Wij taxeren exploitatie gebonden vastgoed

Het taxeren van exploitatie gebonden vastgoed is een vak apart. Het begint bij het verkrijgen van inzicht in de onderneming. Het taxeren van exploitatie gebonden vastgoed kan gaan om alle soorten vastgoed, zoals horeca, parkeergarages, musea en recreatief vastgoed.

Het gaat in alle gevallen om ondernemingen met een exploitatie waarvan de waarde van het onderliggende vastgoed sterk wordt bepaald door de verdienmogelijkheden.

Kennis en kwaliteit

Onze taxaties worden uitgevoerd in de taxatie software van Flux. We maken hierin gebruik van een rekenmodel geschikt voor exploitatie gerelateerd vastgoed. Al onze taxaties hebben het kwaliteitskenmerk van TMI. Dat betekent dat de taxaties zijn opgesteld volgens de hoogste standaarden die in de markt gelden.
Daarnaast hebben onze taxateurs kennis over het toetsen van hoe de bedrijfsvoering van een onderneming eruit ziet.

Ons taxatieproces

Samen met onze klanten maken we een plan van aanpak voor het uitvoeren van de taxatie. We starten de opdracht met het in kaart brengen van welke gegevens nodig zijn om een goede taxatie te kunnen maken. Plus Taxaties maakt gebruik van een uitgebreide set aan objectgegevens en informatie over de onderneming. Verder bezichtigen wij de objecten die wij taxeren om goed beeld te krijgen van het vastgoed.

Kortom: voor een taxatie van de hoogste kwaliteit is een stevige set aan gegevens nodig.

Ons team
Plus Taxaties heeft specialisten in huis om exploitatie gebonden taxaties uit te voeren. Onze taxateurs zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt en werken in het geval van horeca taxaties samen met collega’s Forvalue uit Amersfoort. Dat betekent dat onze taxaties van horeca objecten door twee onafhankelijke taxateurs worden opgesteld.

Een taxatie nodig?