Faillissements- taxaties

Een taxatie nodig?

Op zoek naar een reële waarde-inschatting?
In het geval van een faillissement is het vaak nodig om snel tot een reële waarde-inschatting te komen.

Wij voeren faillissement taxaties uit met een team van professionals. De taxaties worden onderbouwd met referenties en een duidelijke visie over het object en de markt. Daardoor kunnen onze opdrachtgevers een juist beeld vormen bij de marktwaarde.

Onze opdrachten zijn divers. In alle gevallen is sprake van insolventie of dreigende insolventie. Vaak is de opdrachtverstrekking vanuit de bank en curatoren. Plus Taxaties onderscheidt zichzelf door gebruik te maken van enkele basis principes:

  • Snelheid: spoedtaxaties zijn voor ons geen probleem. Wij staan voor korte doorlooptijden.
  • Deskundig: gecertificeerde taxateurs die altijd volgens een vier-ogen-principe werken. Geen enkel taxatierapport gaat de deur uit zonder dat hier een tweede paar ogen kritisch in heeft meegelezen.
  • Onafhankelijk en secuur te werk gaan is de basis van ons werk. Een faillissement is een situatie waarin een bedrijf, bank en curator te allen tijde moeten vertrouwen op de expertise van een taxateur.

Door onze werkwijze kunnen partijen snel en met behulp van juiste informatie beslissingen nemen.

Een taxatie nodig?