Faillissements- taxaties

Meer weten over onze aanpak?

Op zoek naar een reële waarde-inschatting?
In het geval van een faillissement is het vaak nodig om snel tot een reële waarde-inschatting te komen.

Wij voeren faillissementstaxaties uit met een deskundig team van professionals. De taxaties worden onderbouwd met referenties en een duidelijke visie over het object en de markt. Daardoor kunnen onze opdrachtgevers een juist beeld vormen bij de marktwaarde.

Onze opdrachten zijn divers. In alle gevallen is sprake van insolventie of dreigende insolventie. Vaak is de opdrachtverstrekking vanuit de bank en curatoren. Plus Taxaties onderscheidt zichzelf door gebruik te maken van enkele kernwaarden:

• Snelheid: wij zijn in staat om spoedtaxaties uit te voeren in een kort tijdbestek
• Deskundigheid: gecertificeerde taxateurs die altijd een vier-ogen-principe hanteren. Geen enkel taxatierapport gaat de deur uit zonder dat hier een tweede paar ogen kritisch in heeft meegelezen.
• Onafhankelijkheid en secuur te werk gaan is essentieel in ons werk. Een faillissement is een precaire situatie waarin een bedrijf, bank en curator te allen tijde moeten vertrouwen op de expertise van een taxateur.

Hierdoor kunnen partijen snel en gevoed door de juiste informatie beslissingen nemen.

Meer weten over onze aanpak?