Financierings-taxaties

65

Het uitvoeren van een financieringstaxatie kan diverse doeleinden hebben. Bedrijven die willen uitbreiden of juist gaan verkopen. Daarbij geldt dat het verkrijgen van financiering voor een bedrijf van het grootste belang is. Het kan gaan om bedrijfs- of kantoorruimten, winkelruimten, wooncomplexen of ander type vastgoed.

De taxatierapporten die wij maken zijn NRVT proof, worden uitgevoerd in de gevalideerde taxatiesoftware van TMI uit Flux en kunnen aangeleverd aan de bank via SBR Nexus. Onze taxatierapporten voldoen aan alle wet- en regelgeving en de eisen die banken en vastgoedfinanciers stellen.

Transparant in prijs en aanpak

Plus Taxaties maakt gebruik van een procesaanpak die het mogelijk maakt om taxaties in een kort tijdsbestek uit te voeren tegen de hoogste kwaliteit. Ons proces is ingericht vanuit een “track and trace” principe. Taxeren volgens voor-gedefinieerde stappen met gescheiden rollen en verantwoordelijkheden.
Weten wie op welk moment aan zet is en wat ervoor nodig is om de taxatie uit te voeren. Daarbij zijn wij transparant over de prijs die wij rekenen. Binnen één werkdag leveren wij al een prijsindicatie.

Daarnaast geven wij onze opdrachtgevers niet alleen een eindwaarde in een rapport maar bieden wij inzicht in de waarde en alle factoren die de waarde beïnvloeden. Wij geven inzicht in het effect van een huursituatie, eventuele huurpotentie die aanwezig is, risico’s die herkent worden vanuit de markt en uiteraard alle publiek- en privaatrechtelijke beperkingen die spelen.

Ondersteunend in onze aanpak is dat wij sterk inzetten op data analyse en visualisatie om onze klanten extra inzicht te geven in een taxatie. Daardoor kunnen onze klanten een taxatie benutten voor de besluitvorming van de financiering(-aanvraag).