Financieringstaxaties

Vragen over onze aanpak?

Bedrijfsmatig
Het uitvoeren van een financieringstaxatie kan diverse doeleinden hebben. Bedrijven die willen uitbreiden of juist gaan verkopen. Daarbij geldt dat het verkrijgen van financiering voor een bedrijf van het grootste belang is. Het kan gaan om bedrijfs- of kantoorruimten, winkelruimten, wooncomplexen of ander type vastgoed.

De taxatierapporten die wij maken zijn NRVT proof, worden uitgevoerd in de gevalideerde taxatiesoftware van TMI uit Flux en kunnen worden aangeleverd aan de bank via SBR Nexus. Onze taxatierapporten voldoen aan alle wet- en regelgeving en de eisen die banken en vastgoedfinanciers stellen.

Woningtaxaties
Of wat te denken van woningtaxaties voor financiering? In de regio Haaglanden voeren wij taxaties uit die voldoen aan de eisen die in de markt worden gesteld. Wij verzorgen gevalideerde taxatierapporten via het NWWI die door alle hypotheekverstrekkers worden geaccepteerd.
We taxeren al jaren woningen in regio Haaglanden. De hoogste kwaliteit én tegen scherpe tarieven.

SolidBriQ
Wij werken als taxateur samen met vastgoedfinancier SolidBriQ. Partijen die op zoek zijn naar een vastgoedfinancier die staat voor flexibiliteit een lage aflossingsdruk, uitstekende rentecondities en mooie loyaliteitskorting, kunnen terecht bij SolidBriQ. Als taxatiebedrijf werken wij vanuit onze kantoren in Amsterdam en ‘s-Gravenhage samen met SolidBriQ.

Taxatie Netwerk
Wilt u commercieel vastgoed op meer locaties laten taxeren? Wij zijn één van de vaste taxatiepartners van Taxatie Netwerk.
Taxatie Netwerk richt zich uitsluitend op het taxeren van commercieel vastgoed. Binnen het commercieel vastgoed kunnen alle taxatieopdrachten worden uitgevoerd. Van commercieel vastgoed objecten als kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden en beleggingsobjecten tot taxaties van complete portefeuilles, wooncomplex taxaties, exploitatiegebonden taxaties, fiscale taxaties en residuele grondwaarde taxaties.

Transparant in prijs en aanpak
Plus Taxaties maakt gebruik van een procesaanpak die het mogelijk maakt om taxaties in een kort tijdsbestek uit te voeren tegen de hoogste kwaliteit. Ons proces is ingericht vanuit een “track and trace” principe.

Taxeren volgens voor-gedefinieerde stappen met gescheiden rollen en verantwoordelijkheden.
Weten wie op welk moment aan zet is en wat ervoor nodig is om de taxatie uit te voeren. Daarbij zijn wij transparant over de prijs die wij rekenen. Binnen één werkdag leveren wij al een prijsindicatie.

Daarnaast geven wij onze opdrachtgevers niet alleen een eindwaarde in een rapport maar bieden wij inzicht in de waarde en alle factoren die de waarde beïnvloeden. Wij geven inzicht in het effect van een huursituatie, eventuele huurpotentie die aanwezig is, risico’s die herkent worden vanuit de markt en uiteraard alle publiek- en privaatrechtelijke beperkingen die spelen.

Ondersteunend in onze aanpak is dat wij sterk inzetten op data analyse en visualisatie om onze klanten extra inzicht te geven in een taxatie. Daardoor kunnen onze klanten een taxatie benutten voor de besluitvorming van de financiering(-aanvraag).

Vragen over onze aanpak?