Fiscale taxaties

Een taxatie nodig?

Welke doeleinden?
Een taxatie voor fiscale doeleinden betreft veelal een taxatierapport dat kan worden overgelegd aan de Belastingdienst ter onderbouwing van de waarde in het economische verkeer van het object. Het uitvoeren van een fiscale taxatie kan diverse redenen hebben. Het overzetten van vastgoed van privé naar een BV, successies, een bedrijfsbeëindiging of ontbinding van een VOF zijn zomaar enkele voorbeelden.

Onze klanten
Onze opdrachtgevers zijn divers; Bedrijven, ondernemers en particulieren. De opdrachtverstrekkingen worden naast particulieren ook veelal vanuit een accountant aan ons verstrekt.

Standaarden en richtlijnen
Een kenmerk van onze taxaties is dat deze worden uitgevoerd in gevalideerde taxatiemanagementsoftware van Flux, conform TMI-standaard. De Belastingdienst is goed bekend met TMI en zal daarmee de rapporten makkelijker accepteren.

Plus Taxaties beschikt over een team van taxateurs die veel ervaring op dit terrein hebben. Zo taxeren wij bijvoorbeeld met regelmaat in de zorgsfeer voor maatschappen waar in- of uittredingen plaatsvinden.

Een taxatie nodig?