Jaarrekening taxaties

Een taxatie nodig?

Taxatie voor de jaarrekening

Het waarderen voor de jaarrekening is een jaarlijkse verplichting voor veel organisaties. Naast deze verplichting kan een jaarrekeningtaxatie helpen om inzicht te geven in de prestaties van een vastgoedportefeuille. Wij taxeren voor (institutionele) beleggers, particuliere beleggingsfondsen en woningcorporaties.

Wij taxeren niet louter voor een eindwaarde maar onderscheiden ons met taxatierapporten die inzicht geven in marktontwikkelingen en mutaties in de portefeuille. De toegevoegde waarde is dat onze taxaties ondersteunen bij portefeuille analyses en verantwoording richting (externe) toezichthouders. Doordat onze taxateurs ondersteuning krijgen vanuit ons research team zijn wij in staat grote vastgoedportefeuilles en datastromen om te zetten in transparante en duidelijke analyses.

Onze ervaring

Ons team van specialisten heeft ervaring met het taxeren van onder meer bedrijfsmatig-/kantorenvastgoed, winkels, woningen en zorgvastgoed. Wij voeren de taxaties uit in de taxatiemanagementsoftware van Flux (TMI) en hebben ervaring met softwarepakketten als Aareon, Ortec en Reasult. Afhankelijk van de wensen van de klant voeren wij de taxaties uit in onze eigen gecertificeerde software en/of in het taxatiemanagement software van de klant.

Uiteraard mogen onze klanten verwachten dat de taxaties worden uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Wij voldoen niet alleen aan alle wet- en regelgeving en in de markt geldende richtlijnen maar maken ons sterk voor:

  • Een efficiënt ingericht taxatieproces (workflows en audit trail)
  • Sterke aandacht voor datakwaliteit
  • Focus op analyses en rapportages die onze klanten helpen bij verantwoording
  •  Gecertificeerde taxateurs en software

Een taxatie nodig?