Kennisbank

Toon:

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen […]

Lees meer

Handreiking financieel toezicht – VTW

Vanuit de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie verplicht is toezicht te houden op de financiën. […]

Lees meer

Resultaten GRESB 2019

GRESB is de benchmark als het gaat om duurzaamheid. Meer dan 100 institutionele en financiële investeerders […]

Lees meer

Gebruikers handleiding Vastgoedtaxonomie

Steeds vaker dient er een data uitwisseling plaats te vinden tussen de corporatie en de banken. […]

Lees meer