Horeca

66

Nieuw horeca

Het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed, zoals horecagelegenheden, is een vak apart.

Een taxateur moet zich verdiepen in het reilen en zeilen van de onderneming. Voorbeelden van dit type vastgoed zijn horecagelegenheden, vakantieparken, campings, sportfaciliteiten, maar ook bijvoorbeeld zorgobjecten.

De waarde van het vastgoed wordt in hoge mate bepaald door de verdienmogelijkheden. Het taxeren van dit type vastgoed vraagt om specialistische kennis en expertise en is een niche markt. Plus Taxaties is op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt en voert dergelijke taxatieopdrachten uit in samenwerking met taxatiebureau Forvalue uit Amersfoort. Dit betekent voor u dat onze taxaties van horecaobjecten met een brede blik door twee taxateurs worden opgesteld. Horecataxaties omvatten de waardering van hotels, restaurants en cafés.

TMI taxatie

De taxaties worden uitgevoerd in daarvoor geschikte taxatiesoftware. Wij werken met het door het TMI opgestelde Taxatie Management Systeem. Dit systeem levert een specifiek ontworpen exploitatiegebonden taxatiemodule.
Door de TMI certificering is de acceptatie door bijvoorbeeld financiers en de belastingdienst veelal verzekerd.

Ik wil graag een prijsindicatie ontvangen