Taxatie Zorgvastgoed

Zorginstellingen verplicht tot het taxeren van zorgvastgoed sinds 01 juli 2021.

Een taxatie nodig?

Veranderende wet- en regelgeving

Zorginstellingen die gebruik maken van financiering van een bank moeten de waarde van hun vastgoed iedere drie jaar door een onafhankelijke taxateur laten bepalen. Deze verplichting vloeit voort uit richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit (EBA). De taxaties worden uitgevoerd tegen marktwaarde.

Taxatie voor Financiering

Sinds 1 juli jl. moet zorgvastgoed waarvoor een nieuwe financiering wordt afgesloten gewaardeerd worden tegen marktwaarde. Een jaar later moet voor al het gefinancierd zorgvastgoed een marktwaarde bekend zijn.

Onze taxaties

Bent u op zoek naar een taxatie van uw zorgvastgoed? Plus Taxaties is specialist in het uitvoeren van marktwaarde taxaties van zorgvastgoed.

Onze taxateurs hebben jarenlange kennis en expertise opgedaan in het taxeren van zorgvastgoed. Wij zijn bekend met alle typen zorgvastgoed, zoals:

  • Woonzorg complexen
  • Hospices
  • Gezondheidscentra
  • Praktijkruimten
  • Verpleeghuizen.

Een taxatie nodig van uw zorgvastgoed?

Neem contact met ons op via het contactformulier of vraag direct een taxatie aan.

Waar wij voor staan

De ambitie om kwaliteit te leveren is een van onze belangrijkste drijfveren. Dat we kwaliteit leveren, laten we onze klanten graag zien. Verder voldoen onze taxaties uiteraard aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze taxateurs
Onze taxateurs zijn ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), aangesloten bij het TMI (Taxatie Management Instituut), het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) en zijn verder ook lid van de NVM.

Vier-ogen-principe
Geen enkele functionaris, noch een taxateur noch een andere medewerker, stuurt rapporten uit c.q. levert werkzaamheden op aan klanten zonder dat deze door een collega zijn beoordeeld. De beoordeling wordt vastgelegd zodat altijd een audit trail beschikbaar is van de taxatie.

Partners en certificeringen
Verder hebben we ons dan ook aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties in de markt. Daarnaast maken we gebruik van de (kwaliteits-)standaarden die in de markt bestaan. Zo zijn we aangesloten bij NVM en maken we gebruik van de taxatie software van Flux.

Om de kwaliteit van onze taxaties te waarborgen werken wij met het door het TMI opgestelde Taxatie Management Systeem. Een TMI-taxatie biedt opdrachtgevers de garantie voor een taxatie die voldoet aan de hoogste kwaliteit. Het TMI-model heeft een rekenmodel en een modeltaxatierapport dat voldoet aan de eisen van IVS/EVS (International Valuation Standards/European Valuation Standards).

Ons taxatieproces

Plus Taxaties staat garant voor een transparant taxatieproces. Weten wat we van elkaar mogen verwachten en op welk moment is de sleutel tot het uitvoeren van een goede taxatie.

Wij taxeren in elf stappen. Lees hier hoe wij dat doen. 

Research 

Het verkrijgen van inzicht in marktontwikkelingen is essentieel om gemaakte keuzes in een taxatie te begrijpen.

Wij geloven dat taxeren meer is dan alleen de bepaling van een eindwaarde in een rapport. Welke ontwikkelingen zien we in de markt? Hoe ontwikkelen deelmarkten zich en wat is de invloed van externe factoren op de waarde van een vastgoed object? Kortom, vragen die wij beantwoorden in onze taxaties en ruim aan bod laten komen in onze rapporten.

Een taxatie nodig?