Gemeenten

48

Voor gemeenten

Veel gemeenten houden hun vastgoedbezit tegen het licht. Uit een analyse van het vastgoedbezit kan blijken dat sommige objecten niet meer passen binnen de vastgoedportefeuille en beter kunnen worden afgestoten. Vervolgens is dan de vraag wat de marktwaarde is van dit vastgoed? Dit is vaak geen eenvoudige vraag. De waarde is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van het gebouw en de locatie. Is een nieuwe functie voor de opstal mogelijk of is wellicht de herontwikkeling van de locatie met sloop en nieuwbouw een betere optie? Voorafgaand aan de taxatie zal met opdrachtgever de (potentiële) mogelijkheden van het object worden doorgenomen om tot uitgangspunten van de taxatie te komen.

TMI Taxatie

Wij werken met het door het TMI opgestelde Taxatie Management Systeem. Dit taxatiesysteem levert een waarborg dat de taxatie voldoet aan de hoogste eisen die worden gesteld aan taxaties. Naast de standaard TMI taxatiemodule heeft Plus Taxaties toegang tot de TMI-module residuele grondwaarde taxatie die de herontwikkelingstaxaties eveneens inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar maken.
Complexe taxaties van specifieke objecten dienen volgens het NRVT te worden uitgevoerd door een taxateur die geregistreerd staat in het register Grootzakelijk vastgoed. Wij zijn in dit register opgenomen.
Ik wil graag een prijsindicatie TMI-taxatie ontvangen.

 

Ik wil graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek