Corporaties

67

Wij adviseren en begeleiden corporaties bij taxatievraagstukken voor de jaarrekening en vastgoedsturing. 

Plus Taxaties heeft het label Corporatie Taxaties opgericht om zich specifiek te richten op het uitvoeren van taxatieopdrachten voor corporaties.

Wij geloven niet in taxeren louter voor een eindwaarde maar onderscheiden ons met taxatierapportages die inzicht geven in marktontwikkelingen en mutaties in de portefeuille. Onze specialisten blijven betrokken bij het gehele proces, tot en met verantwoording richting accountants en/of toezichthouders.

Ons team is gespecialiseerd in het waarderen van corporatievastgoed en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Wij maken gebruik van een onderliggend proces dat transparant is en aansluit op de wensen en eisen vanuit corporaties.

Type taxaties welke wij uitvoeren zijn onder andere:

  • Taxaties voor aankoop en verkoop
  • Taxaties van voorgenomen investeringen, bijvoorbeeld in duurzaamheid
  • Marktwaarde taxaties voor de jaarrekening

Onze no nonsense aanpak is ontstaan vanuit de behoefte bij corporaties aan maatwerk.

Samen met onze klanten geven wij het taxatieproces vorm. Op deze manier kunnen corporaties een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de prijs die we kunnen hanteren.
Indien gewenst helpen wij onze klanten met het verbeteren van de kwaliteit van data en ondersteunen we bij de verwerking van waarden in TMS of bronsystemen.

Bekijk hier onze website voor meer informatie over wie wij zijn, en waarom wij doen wat we doen.