WOZ taxaties

Een taxatie nodig?

WOZ-beschikking

Aan het begin van elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde vast. Voor vastgoedeigenaren een periode waarin zij worden geconfronteerd met een nieuwe WOZ beschikking. Op basis van deze beschikking heft de gemeente, het waterschap en ook het Rijk diverse belastingen. Verder is de WOZ-waarde de basis voor de successie. Wij verrichten (contra)taxaties voor bedrijven, beleggers, corporaties en particulieren in bezwaar- en beroepsprocedures.

Plus Taxaties adviseert vooraf om te komen tot een realistische WOZ-waarde. Wij hebben ruime ervaring met het taxeren van zowel courante als incourante objecten. Wij voeren een marktanalyse uit en adviseren of een bezwaarproces voldoende zinvol is. Dit doen wij uitsluitend als onze taxateurs de WOZ-waarde als te hoog beoordelen. In ons onderzoek nemen we mee het verkennen van de markt vanuit onze transactie-database maar ook de technische en juridische gronden van de WOZ-aanslag worden onderzocht.

Adviseren wij om bezwaar te maken?

Wij helpen u bij het bezwaar maken van de WOZ-waarde en stellen een bezwaarschrift op waarin wij onze zienswijze onderbouwen. Onze werkwijze is veelal gebaseerd op “no cure no pay”. Daardoor is een vastgoedeigenaar bij ons geen kosten kwijt als het bezwaarschrift niet loont.

Vooroverleg met gemeenten?

Wij staan partijen bij in het eventuele vooroverleg met de gemeente. Zo toetsen wij referentiestelsels en/of proberen wij op één lijn te komen met de gemeente over de vast te stellen waarde zodat bezwaarprocedures kunnen worden voorkomen.

De WOZ-Quickscan

Om op een snelle manier de juistheid van de WOZ-waarde te controleren bieden wij u een Quick Scan aan. Op basis van de opgelegde beschikking en een afschrift van het taxatierapport maken we een marktanalyse van uw pand in uw regio en beoordelen wij of u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde.

Een taxatie nodig?