Nieuws item

Verduurzaming van vastgoed is een investering in de toekomst

Vastgoed is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Het verduurzamen van objecten is essentieel om kosten te besparen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. De Europese Unie en onze overheid benadrukken deze urgentie door middel van wetten en regelgeving. Jeroen Luijkx, Manager Taxaties COG, legt uit wat investeren in de verduurzaming van objecten oplevert en waarom het bijdraagt aan toekomstbestendig vastgoed. 

Wet- en regelgeving in Nederland en de Europese Unie

In 2022 waren gebouwen wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40% van de jaarlijkse CO2-uitstoot. Het verduurzamen van vastgoed is essentieel om de klimaatdoelen te kunnen halen en de voetafdruk van vastgoed te verkleinen. “Om dit doel te behalen, geldt strenge wet- en regelgeving vanuit de overheid en de Europese Unie”, zegt Jeroen. “Denk aan de wetgeving die per 1 januari 2023 minimaal energielabel C verplicht voor kantoren groter dan 100m². En de regel dat nieuwbouw sinds 1 januari 2021 moet voldoen aan de BENG-eisen en (bijna) energieneutraal moet zijn. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, heeft de Europese Unie in het zogeheten ‘Fit for 55-pakket’ als doelstelling om de CO2-uitstoot van gebouwen met 55% te verminderen tegen 2030. In 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn.”

“Naast wet- en regelgeving rondom duurzaam en toekomstbestendig vastgoed, bieden de overheid en de Europese Unie financiële steun als u investeert in de verduurzaming van uw objecten. Denk aan de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor bedrijven en non-profitorganisaties, de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de energie-investeringsaftrek (EIA) voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Met deze laatste regeling kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst, wat uw fiscale winst verlaagt. Daarnaast bieden steeds meer financiers een zogeheten ‘groene’ hypotheek aan, waarmee u korting krijgt op uw rente.”

Kostenbesparing en waardestijging 

“Naast het urgente karakter, kan de verduurzaming van vastgoed ook leiden tot kostenbesparing”, stelt Jeroen. “Zo kunnen maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp, het installeren van een ventilatiesysteem of het isoleren van het dak en de muren zorgen voor een lagere energierekening. Ook kan goede isolatie en het gebruik van duurzamere materialen leiden tot minder onderhoudskosten. Wij adviseren onze klanten over de verduurzamingsmogelijkheden van het object in de betreffende situatie. Op een pand met een hellend dak kunt u bijvoorbeeld beter zonnepanelen dan sedum plaatsen. Daarbij kan het plaatsen van zonnepanelen ervoor zorgen dat u niet meer afhankelijk bent van het elektriciteitsnet en u energie kunt terugleveren. Daarnaast bekijken we welke investeringen het snelst leiden tot resultaten. Zo is het vervangen van gloei- of hallogeenlampen door LED-verlichting een relatief kleine investering, waarmee u snel stappen zet naar een beter energielabel.”

“Een pand met energielabel A of beter is aantrekkelijker voor kopers en huurders dan een pand met een lager energielabel. Zo heeft een pand met een hoog energielabel vaak een gezonder binnenklimaat en een lagere energierekening. Dat zorgt voor hogere huurinkomsten en een stijging van de marktwaarde van uw vastgoed.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als investeerder, gemeente of woningcorporatie is het belangrijk om uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Vanuit Plus Taxaties willen we het goede voorbeeld geven als het gaat om de omgang met onze leefomgeving. Dat doen we door waar mogelijk vanuit huis te werken en met elektrische auto’s te rijden. Ook berekenden we in samenwerking met Trees For All onze totale uitstoot voor 2022. Vervolgens heeft de organisatie zoveel bomen gepland, dat onze CO2-uitstoot voor het afgelopen jaar is gecompenseerd. “Op deze wijze willen we ook onze klanten stimuleren om te investeren in een duurzame toekomst.”

Wilt u meer informatie of direct een taxatie aanvragen? Neem contact op met Jeroen Luijkx door te mailen naar jeroen.luijkx@plus-taxaties.nl of te bellen naar 06 41 21 32 84.