Gemeenten en woningcorporaties

Onze gecertificeerde taxateurs zijn gespecialiseerd in diverse soorten taxaties, waaronder portfeuillewaarderingen en projecttaxaties. Zij zijn betrokken bij het gehele proces en voeren taxaties uit volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Waar bent u naar op zoek?

Portefeuilletaxatie

Onze taxatierapporten geven u inzicht in marktontwikkelingen en de effecten daarvan op uw vastgoedportefeuille. Wij creëren structuur in grote vastgoedportefeuilles. En we zetten datastromen uit uw bronadministratie om in transparante en heldere analyses.

Jaarrekeningtaxaties

Een jaarrekeningtaxatie voor uw portefeuille kan u helpen om inzicht te krijgen in de prestaties van én de veranderingen in uw vastgoedportefeuille.

Projecttaxaties

Wij verzorgen taxaties voor de aan- en verkoop en de (her)ontwikkeling van uw object. De waardevolle inzichten uit het taxatierapport gebruikt u ter onderbouwing van een investeringsvoorstel.

Portefeuilletaxatie

Jaarrekeningtaxaties

Projecttaxaties

Taxatieproces

In 8 stappen lopen we samen met u door het taxatieproces. We begeleiden u hierin, zodat u altijd weet wat u van ons mag verwachten. Én wanneer u zelf aan zet bent.

1. Taxatie-aanvraag

Haal meer uit uw vastgoed, door direct een taxatie aan te vragen.

2. Offerte

Ontvang binnen 8 uur een prijsindicatie en binnen 24 uur een offerte.

3. Opdrachtverstrekking

Vanuit uw vraag, doelen en ambities starten we met de taxatieopdracht.

4. Uitwisseling van informatie

U levert de benodigde data en documenten bij ons aan.

5. Opname door onze taxateurs

Onze taxateurs doen een uitgebreide inspectie van uw vastgoed, waarbij ze het object en de omgeving waarderen.

6. Concepttaxatie

We leveren, indien van toepassing, een onderbouwd en datagedreven conceptversie van het taxatierapport op.

7. Definitieve taxatie

Na heldere en intensieve afstemming met u, maken we het taxatierapport definitief.

8. Inzicht en vervolgtraject

Een taxatierapport geeft u meer inzicht en vergroot uw kansen in de vastgoedmarkt.

Onze mijlpalen

2020

NVM

Toetreding NVM

We sluiten ons aan bij de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars (NVM).

Onze mijlpalen

2020

Europese aanbestedingen

Winnaar Europese aanbesteding taxatiediensten voor Rijkswaterstaat.

Onze mijlpalen

2020

Europese aanbestedingen

Winnaar Europese aanbesteding taxatiediensten voor de gemeente Utrecht.

Onze mijlpalen

2021

Toetreding StiVAD

We treden toe tot Stichting Vastgoeddata StiVAD.

Onze mijlpalen

2021

Taxaties voor investeerders

We voltooiden meer dan 150 taxaties.

Onze mijlpalen

2021

Samenwerking met SolidBriQ

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor SolidBriQ.

Onze mijlpalen

2021

Samenwerking met Casarion

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor Casarion.

Onze mijlpalen

2021

Samenwerking met Domivest

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor Domivest.

Onze mijlpalen

2021

Samenwerking met NIBC

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor NIBC.

Onze mijlpalen

2021

Mogelijk

Samenwerking met Mogelijk

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor Mogelijk.

Onze mijlpalen

2021

Ontwikkeling referentiedatabase

We werken aan de ontwikkeling van de referentiedatabase van Plus Taxaties.

Onze mijlpalen

2021

Europese aanbestedingen

Winnaar Europese aanbesteding taxatiediensten voor de gemeente Den Haag.

Onze mijlpalen

2022

Europese aanbestedingen

Winnaar Europese aanbesteding taxatiediensten voor de gemeente Den Bosch.

Onze mijlpalen

2022

NVM Makelaars en Notarissen Rally

Met veel enthousiasme organiseren we als sponsor samen met NVM de Haagse NVM Makelaars en Notarissen Rally.

Onze mijlpalen

2022

Vernieuwde branding

Plus Taxaties krijgt een gloednieuwe visuele uitstraling.

Onze mijlpalen

2022

Implementatie KATE Innovations

Met de nieuwe taxatiesoftware KATE Innovations kunnen we ons taxatieproces verder standaardiseren, digitaliseren en optimaliseren.

Onze mijlpalen

2022

Samenwerking met RNHB

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor RNHB.

Onze mijlpalen

2022

Samenwerking met NESTR

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor NESTR.

Onze mijlpalen

2022

Samenwerking met De Nederlandse

We starten met het uitvoeren van financieringstaxaties voor De Nederlandse.

Onze mijlpalen

2022

Uitbreiding van ons werkgebied

Dankzij de samenwerking met Domivest breiden we ons werkgebied uit als lokale taxateur.

Onze mijlpalen

2023

Nieuwe collega: Jeroen Luijkx

Op 1 januari hebben wij een nieuwe collega in ons team commercieel vastgoed verwelkomd. Jeroen Luijkx stuurt vanaf deze datum het COG-team in Den Haag aan. Welkom Jeroen, veel succes gewenst!

Vraag een taxatie aan

We realiseren in samenwerking met u een taxatierapport dat past bij de vraag, doelen en ambities van uw organisatie. Zo beweegt u mee met ontwikkelingen rondom duurzaamheid en de continu veranderende wereld.